login »

Landelijk en lokaal nieuws


Ministeriële regeling Jeugdwet in werking getreden

26 augustus 2016
Welke persoonsgegevens mogen jeugdhulpverleners en gemeenten uitwisselen? Gegevensuitwisseling heeft nu een wettelijke grondslag in de wijziging van de Regeling Jeugdwet. Gegevensverwerking voor bekostiging, controle, privacy en fraudebestrijding is hiermee wettelijk geregeld.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Aanjaagteam Verwarde Personen

11 augustus 2016
Het Aanjaagteam Verwarde Personen heeft een nieuwsbrief gepubliceerd. Het Aanjaagteam Verwarde Personen heeft als doel gemeenten en hun ketenpartners te ondersteunen bij het opstellen van een sluitende aanpak voor én met personen met verward gedrag.
Lees het hele artikel

Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten, jaarverslag 2015

10 augustus 2016
Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) De Markiezaten heeft deze week zijn jaarverslag 2015 gepubliceerd. Het verslag beschrijft onder andere de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen en de financiën.
Lees het hele artikel

MEER NIEUWS