login »

Landelijk en lokaal nieuws


Mensen met een licht verstandelijke beperking in het justitiële domein

23 januari 2017
In 2016 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie prevalentieonderzoek laten doen naar de omvang van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in het justitiële domein. Ook is een verkenning uitgevoerd naar de knelpunten in het justitiële beleid en de uitvoering gericht op deze groep, waarbij gekeken is naar de (jeugd)strafrechtketen, slachtofferzorg, jeugdbeschermingsketen en het gemeentelijk veiligheidsdomein.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

16 januari 2017
In deze nieuwsbrief onder meer de Oost-Brabantse aanpak, ervaringsdeskundige Joris over het belang van een vertrouwensband en de ondersteuningsmogelijkheden van het Schakelteam bij het opzetten van een sluitende aanpak mensen met verward gedrag.
Lees het hele artikel

VHRR presenteert brochure ‘Ernstig verwarde personen’, knelpunten en dilemma's’

11 januari 2017
Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR) heeft deze week de brochure ‘Ernstig verwarde personen’, knelpunten en dilemma's’ gepubliceerd. De professionals binnen het Veiligheidshuis lopen dagelijks tegen dilemma’s aan die een adequate aanpak van deze doelgroep in de weg staan. Om inzicht te krijgen in de werkwijze én in de doelgroep heeft het VHRR een aantal casussen op papier gezet.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Haaglanden presenteert Koerskaart 2017

4 januari 2017
Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft een infographic gepubliceerd waarin de koers voor 2017 wordt gepresenteerd. Deze Koerskaart brengt de doelen en de topprioriteiten voor dit jaar overzichtelijk in beeld.
Lees het hele artikel

MEER NIEUWS